Pionýrská skupina Vysočina


Cyklo Tour 2013


Jedná se o celoroční soutěž pořádanou Pionýrskou skupinou Vysočina Svitavy. Je určena pro všechny členy pionýrské skupiny PS Vysočina a jejich rodiče, sourozence a kamarády. Především ty, kteří jezdí rádi na kole.

Pravidla jsou jednoduchá:

Úkolem je vlastními silami na kole projet co nejvíce obcí v okolí Svitav. Jejich seznam je uveden na mapě.


Pro zjištění počtu projetých obcí si každý u dopravní značky „Obec“ nebo „Konec obce“ pořídí fotku se svým kolem. Tu pak pošle na mailovou adresu psvysocina@seznam.cz Po jejím doručení bude v tabulce obcí zapsáno jméno člena skupiny a fotka bude vyvěšena na našich stránkách.

Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií:
  • Členové skupiny
  • Hosté
Soutěž bude probíhat po celý rok 2013. Po jejím ukončení dne 1.12.2013 budou dle počtu navštívených obcí vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií. Při rovnosti počtu projetých obcí z tabulky rozhodují fotky z obcí, které v tabulce uvedeny nejsou. Při vyhlášení samozřejmě nesmí chybět předání odměn!!

Dotazy k pravidlům piště do Vzkazů na našich stránkách, nebo na email psvysocina@seznam.cz