Pionýrská skupina Vysočina


Kronika ke 40 výročí PS Vysočina


V archivu písemností na Ostrém Kameni jsme objevili kroniku, mapující­ činnosti naší organizace mezi lety 1949 a 1989. Myslí­m si, že je to docela zají­mavé čtení­, proto jsem si dovolil kroniku naskenovat a přidat na naše stránky. Ví­tejte na exkurzi do historie Pionýrské skupiny Vysočina Svitavy.
Luděk Trunečka