Pionýrská skupina Vysočina


Svitavský Pionýr


Naše pionýrská skupina vznikla již v roce 1949. Nejstaší dochovalá kronika Pionýrského oddílu je z roku 1952-53. Tehdy měla pionýrská skupina 800 členů. Dle záznamů patřila k aktivním skupinám. Zapojovala se do sportovních, společenských a mírových akcí a získala řadu ocenění. Pionýr ve svitavách nezaniknul ani po roce 1989, stále udržuje turistickou základnu na Ostrém Kameni, pořádá tábory a vede oddíl Správný táborník.