Pionýrská skupina Vysočina


Historie hřiště na táborové základně


Po článečku o historii brány se můžete dozvědět něco více o hřištích na naší táborové základně.

Nejdříve si prohlédněte mapku táborové základny a blízkého okolí, na kterém uvidíte tři barevně vyznačené plochy. Označují místa, kde byla v průběhu času umístěna hřiště.

A nyní něco o tom, jak to vlastně s hřištěm bylo. Podstatnou komplikací pro jeho vybudování byl příkře svažitý terén v blízkosti táborové základny.

Při budování táborové základny byly buldozerem vytvořeny terasy, na kterých se v současné době staví stany, ostatní plochy však zůstaly svažité.

Jako hřiště v té době sloužilo místo na louce u lesa, na mapce označené číslem 1. Zde však nastával problém s tím, že kvůli blízkému severnímu svahu sem sluníčko zasvítilo až v pozdním odpoledni a dlouho skoro celý den se zde držela rosa. Nemluvě o tom, když na táboře zapršelo a místo se změnilo v promáčenou bažinu.

Dalším místem, kde se konala utkání ve vybíjené, fotbale a dalších sportech je louka nad základnou, na mapce pod číslem 2. Ta však patří obyvatelům sousední usedlosti a tak možnost jejího užívání závisela na jejich dobré vůli a na tom, zda se na louce zrovna nesušilo seno.

Proto jsme se v roce 2005 dohodli na vybudování nového hřiště, které bude blízko budov i stanů, míče se z něj nebudou kutálet ze svahu do lesa a na pole a neposlední řadě si na něm táborníci na drnech nezvrtnou kotník.

Vybrán byl prostor nad plechárnou pro stanové podsady, na mapce označen číslem 3. Na něm se v té době nacházelo jen husté ostružinové houští, křoví a stromky.

Vzhledem k tomu, že vybrané místo bylo opět v docela prudkém svahu, budování začalo v říjnu 2005 terénními úpravami za pomoci těžké techniky.

Bagr pozemek srovnal a rozvozil vrstvu hlíny na jíl a kamení, které odkryl.

Práce na hřišti pokračovaly v dubnu 2006. A to už nám žádné stroje nepomáhaly, nastal čas pro práci rukama. Museli jsme navozit hlínu a vyrovnat ďolíky,

vše pěkně uhrabat,

na připravený terén zasít travičku,

a vše řádně uválcovat.

Pak už jsme jen čekali, až se hřiště zazelená.

A sekali a sekali a sekali :)

Dalším úkolem bylo vymyslet a udělat oplocení okolo hřiště. Prvním pokusem bylo zbudovat živý plot z vrby.

Bohužel se toto řešení po 5 letních táborech o prázdninách 2006 ukázalo jako nevyhovující, vrby nepřežily časté zásahy míči a nájezdy táborníků :) Proto jsme přistoupili k vybudování klasických sloupů se sítěmi, které už provoz na hřišti přežijí bez úhony.

A co vše se na našem hřišti událo? Rozpomenout se vám jistě pomohou následující obrázky.

Hřiště slouží ku spokojenosti všech, díky všem, kteří se na jeho vybudování podíleli. Dále děkuji Aleně Jílkové za poskytnutí informací a Petru Zahradníkovi za fotky pro tento článeček.